Aanmeldingsformulier

Postzegelvereniging "Castricum"
Ledenadministratie: J.E. Brandon, Triade 1, 1901 GW Castricum
Tel: 0251-658303
 
Ondergetekende wenst lid te worden van Postzegelvereniging "Castricum":
 
Voorletters:        Voornaam:  
Achternaam:     
Straat/huisnr:     
Postcode:     
Woonplaats:     
   
Telefoonnummer:     
Mobiel nummer:     
Bank-/gironummer:     
E-mail adres:     
Geboortedatum (dd-mm-eejj):     
 
Deelname aan Rondzendverkeer:    
Verzamelgebied(en):    
     
Datum (dd-mm-eejj):    
 
Handtekening
(alleen bij verzending via post)
.............................................


NB Onderstaande gegevens in te vullen door ledenadministratie
Nr:
Stempel:
Wijk:
Sektie:

Vorige pagina