Artikel 1 Naam, zetel


Artikel 1
1. De vereniging is opgericht op 1 januari 1966.
2. De vereniging draagt de naam: POSTZEGELVERENIGING
    CASTRICUM.
3. Zij heeft haar zetel te Castricum.
Vorige pagina