Artikel 18 Geldmiddelen


Artikel 18
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
    a. contributies van de leden;
    b. donaties van donateurs;
    c. giften;
    d. erfstellingen, legaten en schenkingen;
    e. subsidies;
    f. andere inkomsten.
Vorige pagina