Artikel 2 Duur en verenigingsjaar


Artikel 2
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Vorige pagina