Artikel 3 Doel


Artikel 3
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis
    op het gebied van de filatelieŽalsmede het bevorderen van het
    verzamelen van postzegels, postwaardestukken en poststukken.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
    a. het houden van bijeenkomsten, het organiseren van
        veilingen en het inrichten van een rondzendverkeer;
    b. het uitgeven van een eigen orgaan met artikelen en
        informatie gericht op de doelstelling van de
        vereniging en het (doen) uitgeven of verstrekken
        van filatelistische publikaties;
    c. gebruik te maken van alle wettelijke middelen die voor
        dit doel bevorderlijk zijn.


Vorige pagina