Artikel 9 Ontslag


Artikel 9
1. Bestuursleden kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door
    de algemene vergadering. Schorsing en ontslag van een bestuurslid
    geschieden met tenminste 2/3 gedeelte van het aantal uitgebrachte
    stemmen.
2. Indien in geval van schorsing van een lid van het bestuur de
    eerstvolgende algemene vergadering niet tot zijn ontslag heeft besloten,
    eindigt de schorsing.


Vorige pagina