Bestuur

De samenstelling van ons bestuur is als volgt:

Functie Naam Telefoon-
nummer
Voorzitter Sondij, J. 292656
Secretaris Netten, S.C.F. 651943
Penningmeester Brandon J.E. 658303
Rondzendverkeer (hoofd) Zonjee, A.H.N 652349
Rondzendverkeer (adm.) Nootebos, H.J. 654651
Ledenadministratie Wijker, P. 313852
Veilingmeester van Riel, J.J.C 655778
Vorige pagina