Bestuur

De samenstelling van ons bestuur is als volgt:

Functie Naam Telefoon-
nummer
Voorzitter Sondij, J. 292656
Secretaris Netten, S.C.F. 651943
Penningmeester Brandon J.E. 658303
Rondzendverkeer (hoofd) Eikelboom, A.K. 653309
Rondzendverkeer (adm.) Nootebos, H.J. 654651
Ledenadministratie Wijker, P. 313852
Commissaris Filatelie Zonjee, A.H.N. 652349
Vorige pagina