Bestuur

De samenstelling van ons bestuur is als volgt:

Functie Naam Telefoon-
nummer
Voorzitter vacature
Secretaris Netten, S.C.F. 651943
Penningmeester/ledenadminsitratie Brandon, J.E. 658303
Rondzendverkeer (hoofd) Zonjee, A.H.N 652349
Algemeen Bruggeling, F.J. 06-22298258
Veilingmeester van Riel, J.J.C 655778
Vorige pagina