Contributie

Contributie seniorleden: € 34,00 per jaar
Contributie gezinsleden: € 8,50 per jaar
Contributie donateurs: € 17,00 per jaar


De contributie overmaken op Postbanknummer NL96INGB0002795966
t.n.v. de penningmeester "Postzegelvereniging Castricum".Vorige pagina