Contributie

Contributie seniorleden: 25,00 per jaar
Contributie huisgenoten: 7,50 per jaar
Contributie jeugdleden: 7,50 per jaar
Contributie ieder volgend jeugdlid
in hetzelfde gezin:
5,00 per jaar
Contributie donateurs: 12,50 per jaar


De contributie overmaken op Postbanknummer NL96INGB0002795966
t.n.v. de penningmeester "Postzegelvereniging Castricum".Vorige pagina