Artikel 1 Verenigingsjaar


Artikel 1
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.


Vorige pagina