Artikel 12 Slotbepalingen


Artikel 12
1. Voor de eigendommen van de vereniging en haar leden, die onder
    berusting zijn van bestuursleden en directeuren of
    medewerkers/sters van een afdeling, is, tenzij bij afzonderlijk
    reglement bepaald, de vereniging aansprakelijk.
2. Indien afdelingen worden ingesteld, moeten, in overleg met het
    bestuur, de directeur of het hoofd van de afdeling, de in het lid
    1 bedoelde eigendommen zo mogelijk voldoende verzekerd worden
    tegen brand, inbraak, diefstal en/of vermissing, voor rekening van
    de vereniging c.q. van de afdeling bij (een) gunstig bekendstaande
    maatschappij(en).
Vorige pagina