Artikel 13


Artikel 13
1. Wijzigingen van dit reglement en van de reglementen van eventuele
    afdelingen geschieden door de ledenvergaderingen op voorstel van
    het bestuur.Vorige pagina