Artikel 14


Artikel 14
1. In gevallen, waarin het huishoudelijk reglement en/of reglementen
    van afzonderlijke afdelingen niet voorziet, beslist het bestuur.
Vorige pagina