Artikel 6 Van de voorzitter


Artikel 6
1. De voorzitter is belast met de algehele leiding der vereniging en
    leidt, voorzover mogelijk, alle vergaderingen en bijeenkomsten,
    geeft en ontneemt het woord.
2. Bij elke officiŽle gelegenheid zal de voorzitter de vereniging
    vertegnwoordigen, tenzij een ander bestuurslid daartoe door hem
    wordt aangewezen.


Vorige pagina