Artikel 9 Van de afdelingen


Artikel 9
1. De ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur afdelingen
    instellen en deze opheffen.
2. Het doel en de werkzaamheden van de afdelingen worden geregeld
    bij, door de ledenvergadering, vast te stellen reglementen, die
    niet in strijd mogen zijn met de statuten of het huishoudelijk
    reglement.
3. Wijzigingen van en aanvullingen op deze reglementen kunnen slechts
    worden aangebracht bij besluit van een ledenvergadering.Vorige pagina