50 Jaar Postzegelvereniging Castricum


Van 19 naar 250 leden:
Op 15 maart 1948 vond ten huize van de heer Saarloos een eerste vergadering plaats voor de oprichting van een plaatselijke postzegelvereniging in Castricum. Nadat de onderhandelingen met het plaatselijke bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Forensen over een postzegelafdeling waren afgebroken werd aansluiting gezocht bij de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel Verzamelaars. Op 12 april 1948 vond de officiële oprichtingsvergadering plaats.
De vereniging had in 1949 negentien leden. Dhr. D.J. Saarloos, postbode te Castricum, was de voorzitter. De bij de ´echte´ Castricummers wel bekende dokter de Jong, was vice voorzitter. Dhr. van Delft uit Limmen was secretaris en dhr. van Es penningmeester.
Van 1948 tot 1964 was de voorzitter de drijvende kracht achter de vereniging. Toen in 1968 dhr. Saarloos aftrad had de vereniging 40 à 45 actieve leden. Niet alleen uit Castricum, maar ook uit Limmen, Uitgeest en Heiloo.
Meteen een tentoonstelling:
Ter gelegenheid van de eerste verjaardag werd op 11 en 12 juni 1949 een postzegeltentoonstelling georganiseerd in hotel ´de Harmonie´. Hiervoor had men zelf standaards gemaakt om de verzamelingen te kunnen showen. De opening werd verricht door burgemeester Smeets en bijgewoond door bestuursleden van diverse postzegelverenigingen uit de regio. Hiermee waren van het begin allerlei contacten gelegd. Deze tentoonstelling groeide uit tot een jaarlijkse traditie.
In 1950 kon men van de bond ´echte´ kaders huren. Dankzij de aankondigingen in o.a. het Castricums Nieuwsblad kwamen er honderden bezoekers. In deze beginjaren werden er voornamelijk klassieke landencollecties tentoongesteld. Later kwam er ook motief.
Ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van de vereniging werd een tentoonstelling in de Ulo-school aan de Pr.Hendrikstraat gehouden onder het motto ´propaganda voor de philatelie, zowel bij de ouderen als de jeugd´. Voor de tentoonstelling drukte men speciale herinneringsenveloppen, waarop een handnevenstempel.Ook werd er een officiële jubileumreceptie gegeven. O.a. het hoofdbestuur van de NVPV en de stichting Jeugdwerk gaven acte de presénce.
In 1988 werd op een bescheiden wijze het 40-jarig bestaan van de vereniging gevierd in de Kern. De kleine propagandatentoonstelling en een ruilbeurs waren gericht op de eigen leden.

1958; de eigen jeugdafdeling:
Dat het bestuur van de stichting Jeugdwerk aanwezig was op de receptie ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan, is niet verwonderlijk.
De jeugd heeft namelijk een belangrijke plaats ingenomen in het bestaan van de Castricumse Postzegel Vereniging. In zijn hoogtijdagen kende een ´financieel´ zelfstandige jeugdafdeling zo´n 60-70 jeugdleden. Dit alles onder de bezielende leiding van de heren Schumacher en Saarloos en later de heer Crandel en het echtpaar Eling.
In de jeugdvereniging werd het motiefverzamelen bevorderd. Zo ontstonden er jeugdcollecties, die qua opzet de toon aangaven in Nederland. Heel wat prijzen werden in de wacht gesleept. Soms geheel onverwacht. Zo werd er eens, na een telefoontje, halsoverkop met de Kever van dhr. Saarloos naar de Internationale jeugdtentoonstelling in Wuppertal afgereisd. De jongens van Saarloos en Schumacher konden daardoor zelf de zilveren en gouden medailles in ontvangst nemen. Ook leverde Castricum op de Bretep in 1963 de ´miss´ in de vorm van Inez de Boer, die en passant ook nog in de prijzen viel met haar vlaggenverzameling.
Een hoogtepunt in het werk van de jeugdafdeling was de organisatie van de 3e nationale jeugdpostzegeltentoonstelling in november 1962. Ter gelegenheid hiervan verscheen er zelfs een officieel PTT stempel.Clubavonden tussen banken en planken:
In de afgelopen jaren is de postzegelvereniging bijeen gekomen op heel wat locaties. In het prille begin in de huiskamers van de leden. Vervolgens in de wachtkamer van dr. de Jong in zijn praktijk aan de Wilhelminalaan.
In de loop van de jaren wisselde de locatie van de clubavonden nogal eens. Zo vond men onderdak bij cafe Brokma, Het Bondshotel Koeman (thans Brasserie Magnifique) en de Kern.

De jeugd vond eerst onderdak in een kleuterschool aan de Verlegde Overtoom. Daarna kwam de jeugd bijeen in de werkplaats van de familie Eling te Bakkum tussen de houtbewerkingsmachines. Er werd op de jeugdbijeenkomsten niet alleen geruild, maar ok de filatelistische scholing had de aandacht. Zo werd er onder andere geleerd hoe je zelf een albumblad op moest zetten. Halverwege de jaren zestig verhuisden de bijeenkomsten naar Geesterhage. En nu vinden de clubavonden al weer een tiental jaren plaats in het dorpshuis de Kern.

Een zelfstandige vereniging:
Oorspronkelijk nam men deel aan de landelijke rondzendingen van NVPV. Echter de kwantiteit en kwaliteit lieten te wensen over. Ook in bestuurlijk opzicht waren er de nodige spanningen. Dit tesamen vormde de aanleiding om in 1966 de afdeling om te vormen tot een zelfstandige vereniging. Deze zocht weer aansluiting bij de nationale bond. In het kader van de verzelfstandiging werd een eigen rondzending opgezet.

Over 25 jaar tentoonstelling op internet?
In het Castricumse verenigingsleven heeft de Postzegelvereniging nog steeds z´n eigen plaats. Anno 1998 telt de vereniging circa 250 leden. Iedere eerste maandagavond van de maand komt men bijeen om filatelistische kennis uit te wisselen, te ruilen en te kopen op de onderlinge veiling.

De vereniging heeft een levendig rondzendverkeer met een jaarlijkse omzet van circa f. 12.000,-.
Ook is er de traditionele ruilbeurs, welke zelfs verzamelaars uit de regio trekt. Een aantal leden hebben hun postzegelverzamelingen uitgebouwd tot filatelistische collecties. Zij nemen deel aan nationale en zelfs internationale tentoonstellingen.
Verder heeft de vereniging twee juryleden in z´n midden, die op bondstentoonstellingen en internationaal jureren.

Al met al kan gezegd worden dat de Postzegelvereniging Castricum 50 jaar jong is. Op naar de 75 jaar met wellicht een tentoonstelling op ´internet´ met electronische postzegels.


                                                          Peter Holtes, 5 januari 1998


Vorige pagina