Overzicht huishoudelijk reglement


Artikel   1: Verenigingsjaar

Artikel   2: Van de leden

Artikel   3: Van de donateurs

Artikel   4: Van de contributie

Artikel   5: Van het bestuur

Artikel   6: Van de voorzitter

Artikel   7: Van de secretaris

Artikel   8: Van de penningmeester

Artikel   9: Van de afdelingen

Artikel 10: Van de vergaderingen

Artikel 11: Van de stemmingen

Artikel 12: Slotbepalingen

Artikel 13

Artikel 14


Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de ledenvergadering van 11 mei 1987.

Vorige pagina