Informatie


POSTZEGELVERENIGING "CASTRICUM"

Opgericht 15 maart 1948


De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis op het gebied van de filatelie en het verzamelen van postzegels, postwaardestukken en poststukken.
Postzegelvereniging "Castricum" telt circa 120 leden die wonen in Castricum, Akersloot, Limmen, Uitgeest, Heemskerk, Heiloo, Alkmaar, Krommenie en plaatsen elders in het land.
De 1e maandag van een maand wordt een contactavond georganiseerd in "de Kern", Overtoom 15 te Castricum. De avond duurt van 19.45 uur tot ca 22.30 uur.
Vaste onderdelen van een contactavond zijn: ruilen, veiling, koopjestafel, verloting insteekboeken. Er worden vanaf het begin van het verenigingsjaar op elke 3e woensdag van de maand ruilmiddagen georganiseerd, ook in "de Kern". Er wordt verwacht dat zoveel mogelijk aanwezigen ruilboeken bij zich hebben. De middagen zijn gratis toegankelijk voor leden en niet-leden, voor alle leeftijden - jong en oud -. Tijden: 14.00 tot 16.30 uur.
De vereniging heeft een goed functionerende rondzenddienst met secties in Castricum, Limmen, Akersloot en Uitgeest. Doorsturen van een zending is eenvoudig en goedkoop!

De contributie bedraagt voor volwassenen 25,-- per jaar d.i. inclusief een abonnement op het maandblad "Filatelie". Gezinsleden betalen slechts 7,50. Een individueel abonnement op "Filatelie" kost op dit moment al 22, -- per jaar!

Er is een aparte jeugdafdeling. Onder leiding van ervaren verzamelaars wordt kinderen geleerd hoe een verzameling kan worden opgezet. Oudere leden stellen gratis veel zegels ter beschikking!
Voorafgaande aan de seniorenavond komt de jeugd bijeen van 18.30 uur tot 19.45 uur, ook in de "de Kern", Overtoom 15.
De contributie bedraagt voor jeugdleden 7,50 per jaar dat is inclusief een speciaal blad voor de jeugd; voor elk volgend jeugdlid in hetzelfde gezin 5,-- per jaar.

De contributie voor donateurs bedraagt 12,50 per jaar.

Informatie: Secretariaat, telefoon 651 943.

Vorige pagina