Algemene ledeninformatie

Om de ledenadministratie van onze vereniging zo goed mogelijk te laten functioneren, heeft het bestuur besloten dat,

Piet Wijker
Startingerweg 20
1921 AJ Akersloot
E-mail:pietrietwijker@quicknet.nl

het beheer hiervan op zich heeft genomen. Dit betekent voor U dat,
1 alle mutaties, (b.v. verhuizing),
2 aanmelden als nieuw lid,
3 bedanken als lid,

bij Piet Wijker schriftelijk of per e-mail moet worden gemeld, dus niet bij andere bestuursleden.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Mutaties kunnen het hele jaar gemeld worden. Wilt u echter bedanken, dan moet dit voor 30 juni van het lopende jaar worden gemeld.

Bij voorbaat dank voor Uw medewerking.

Vorige pagina