Nalatenschapscommissie

De vereniging beschikt over een nalatenschapscommissie, die
nalatenschappen taxeert en daarbij advies uitbrengt over de beste manier
om deze te verkopen.
Voorzitter van deze commissie is A.H.N. Zonjee (tel. 652349).


Vorige pagina