Wijzigingsformulier

Postzegelvereniging "Castricum"
Ledenadministratie: J.E. Brandon, Triade 1, 1901 GW Castricum
Tel: 0251-658303
 
NB Alleen de te wijzigen rubrieken invullen
 
Voorletters:    Achternaam:  
Lidnummer:  
 
Gaarne de volgende gegevens wijzigen in uw administratie:


Adreswijziging    
  Huidig adres: Nieuw adres:
Straat/huisnr:
Postcode:
Woonplaats:
     
Overige wijzigingen    
Telefoonnummer: Oud: Nieuw:
Mobiel: Oud: Nieuw:
Bank-/gironummer: Oud: Nieuw:
E-mail adres: Oud: Nieuw:
Deelname aan rondzendverkeer: Oud: Nieuw:
Ingangsdatum wijziging (dd-mm-eejj):

Vorige pagina